Organic & Biochemistry Seminar

Seminar 11-27_Page_1Seminar 11-27_Page_2

Advertisements

Don’t Miss Out! – Seminars

Seminar 11-14_Page_1Seminar 11-14_Page_2Seminar 11-14_Page_3Seminar 11-14_Page_4

November Seminars – Don’t Miss Out!

seminar 11-2_Page_1seminar 11-2_Page_2seminar 11-2_Page_3seminar 11-2_Page_4seminar 11-2_Page_5seminar 11-2_Page_6seminar 11-2_Page_7

October Seminars – Don’t Miss Out!

Seminar 10-24_Page_1Seminar 10-24_Page_2Seminar 10-24_Page_3

Organic Chemistry Seminar – Update

Seminar 10-23

Upcoming Seminars

Seminar 10-19_Page_1Seminar 10-19_Page_2Seminar 10-19_Page_3Seminar 10-19_Page_4Seminar 10-19_Page_5

Department Colloquia – Michael Burkart

10-16